CONTACT

Secretariaat VVD Venlo: secretariaat@vvdvenlo.nl

Motie VVD: Doorontwikkelen beleid met als doel sociale acceptatie LHBT

17 dec 2014 - In 2008 heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de zgn. homo-emancipatienota opgesteld. Eén van de uitvoeringen van deze nota was de zgn. koploperovereenkomst waarbij gemeentes subsidies ontvingen voor projecten die zij uitvoerden ter bevordering van de LHBT-emancipatie. LHBT staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.LEES VERDER

VVD stelt vragen over financiële situatie Onderwijsgemeenschap OGVO

17 dec 2014 - Artikel 44 vragen aan het college n.a.v. de berichtgeving over het financieel verlies van de Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken (OGVO) en de gevolgen die dit heeft.LEES VERDER

Amendement VVD Venlo t.a.v. sportbezuinigingen 2013-2018

17 dec 2014 - De Raad van de gemeente Venlo in vergadering bijeen op 17 december 2014, behandelen agendapunt 4 met als onderwerp “Raadsvoorstellen”, RV-80 Bezuinigingen onderdeel Sport vanaf 2015:LEES VERDER

PvdA en VVD willen Europees geld voor A67

13 dec 2014 - PERSBERICHT vrijdag 12 december 2014 LEES VERDER

Versterking Euregionale samenwerking

8 dec 2014 - De gemeenteraad van Venlo heeft zich uitgesproken om de komende jaren in het zgn. “A-dossier” zich te zullen richten op grensoverschrijdende samenwerking. De VVD Venlo bracht alvast een bezoek aan Dietmar Brockes en Felix Gram van de Duitse FDP in het kader van goed nabuurschap om te bekijken hoe de samenwerking in de regio versterkt zou kunnen worden. Daartoe wordt onderzocht welke barrières er daadwerkelijk bestaan ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid, zoals kennis van de Duitse taal. De VVD Venlo is, zoals bekend, een groot voorstander van onderwijs in het Duits op de lagere school. In het coalitieakkoord is daarom ook opgenomen dat de gemeente zich sterk zal maken voor een prominentere rol van de Duitse taal in het onderwijs. Een goede kennis van de Duitse taal vergroot immers de kansen op de (euregionale) arbeidsmarkt aanzienlijk. Verder bespraken zij de versterking van de euregionale samenwerking als kans voor de arbeidsmarkt. Duidelijk werd dat er nog veel met elkaar te bespreken is en dat krijgt dan ook een vervolg in januari, met dan de VVD Venlo als gastheer.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid