Begroting 2020: Sparren met de fractie

Half november wordt de begroting voor 2020 behandeld in de raad. Hier worden de belangrijkste fundamenten gelegd voor de financiƫle keuzes voor de komende jaren. Heb jij input of wil je met ons meepraten? Dan ben je van harte welkom op 21 oktober a.s.

Half november wordt de kadernota behandeld in de raad. Hier worden de belangrijkste fundamenten gelegd voor de financiƫle keuzes voor de komende jaren.Dit is dus het moment om de koers voor de komende periode bij te sturen en daar een duidelijk VVD geluid bij te laten horen.

De fractie nodigt je uit om hierover in gesprek te gaan. Deze input wordt dan meegenomen tijdens de behandeling in de raad.


De programmabegroting vind je hieronder als bijlage.


Op maandagavond 21 oktober bent u om 19.30 welkom in het Stadskantoor om ons uw visie te geven. Meld je even van tevoren aan, dan wordt de begroting per mail toegestuurd. Aanmelden kan via: DOEN@vvdvenlo.nl.
Het spreekt voor zich dat wij graag hebben dat je jouw liberale visie met ons deelt!