Over de VVD Venlo

WIJ ZIJN TROTS OP VENLO!

Staat van de stad

Venlo is een prachtige stad. Een stad waar wat ons betreft iedereen zichzelf kan zijn. Waar betrokkenheid en inzet gewaardeerd en beloond worden. Waar talenten ontwikkeld worden. Waar onze kinderen na hun basis- en voortgezet onderwijs ook hun vervolgopleiding kunnen volgen. Een Venlo waar het bruist en zoemt met al haar mooie evenementen, waar ‘lol en plezeer’ ook oprecht beleefd worden. Een stad waar je de dynamiek op straat ziet en voelt, van Arcen tot Belfeld, in alle delen van onze gemeente.

Wij willen in een gemeente wonen waar men trots is op ondernemerschap en werkgelegenheid. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar geeft ook zelfvertrouwen. Economie gaat niet over cijfers, maar over de levens van mensen. Achter deze mensen zitten gemeenschappen: gezinnen, bedrijven en verenigingen. Allemaal mensen die Venlo een warm hart toedragen.

Economisch gezien is de storm ook aan Venlo niet voorbij gegaan. Toch vestigen zich steeds meer nieuwe bedrijven in onze gemeente. Niet voor niets is regio Venlo diverse malen logistieke hotspot nummer één geweest, ook dit jaar weer. Venlo heeft een goed vestigingsklimaat voor toeristische, agrarische, logistieke bedrijven en de maakindustrie is hier van oudsher goed verankerd. Daar mogen we trots op zijn!

De 'foto van de stad'

De ‘foto van de stad’ wordt in de eerste plaats gemaakt in de binnenstad. Daar ligt ten aanzien van verblijfsrecreatie, het kooptoerisme en het imago een belangrijk accent. Onze binnenstad heeft in de afgelopen jaren grote sprongen voorwaarts gemaakt. Dat wordt bevestigd door titel “Beste Binnenstad van Nederland” 2013-2015. Daarnaast wordt “de foto” gemaakt in de zogenaamde “poorten van de stad”. Dit zijn de toegangswegen en de stations van onze gemeente. Voor het verfraaien van de toegangspoorten en -wegen zijn grote investeringen, plannen en vastgoedontwikkelingen noodzakelijk. Dat is niet op elke plek realistisch in de komende jaren. Er worden een aantal toegangspunten gekozen waar fysiek de omgeving wordt verbeterd en mensen worden verwelkomd in de gemeente.

Vier speerpunten

VVD Venlo gaat steeds het gesprek aan met inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Door geregeld samen de straat op te gaan, vernemen we waar het goed gaat en waar het beter kan. Ook via Twitter, Facebook en onze website blijven we in contact. Wat blijkt: de inwoners van Venlo zijn trots op hun gemeente! Maar uiteraard blijven er aandachtspunten. VVD Venlo doet er alles aan om daar nieuwe oplossingen voor te vinden.

Bij VVD Venlo staan in het verkiezingsprogramma en de komende periode vier speerpunten van beleid voorop: Economie & Onderwijs, Veiligheid & Integratie, Minder last(en) en Bereikbaarheid.