Mieke van Rijn

Mijn naam is Mieke van Rijn, in 1947 geboren te Heerlen, getrouwd met Hay van Rijn,we hebben drie zoons en vier kleinkinderen. Wij hebben 37 jaar in ’t Ven gewoond sinds 2 jaar wonen we in de stad. Ik ben gepensioneerd leerkracht van de basisschool, waarvan zevenendertig en een halfjaar in ’t Ven. Mijn hobby’s zijn: Paardrijden, tennissen, bridgen en van kosteloos materiaal leuke dingen maken.

Ik ben in de vorige raadsperiode raadslid geweest voor de VVD in Venlo. De VVD haalt kracht uit jezelf en soms heb je daar steun bij nodig, iedereen heeft talent alleen is die weg gezakt we zijn achter over gaan zitten, er wordt wel voor ons gedacht, wij halen die talenten weer naar boven. Duidelijk maken dat we meer zelf aan kunnen en de regie over ons eigen leven hebben. Nu ben ik met veel enthousiasme fractieondersteuner. Naast mijn hobby's en bezigheden voor de VVD ben ik:

voorzitter van VVN afdeling Groot Venlo;

voorzitter Wijkraad Noord-Oost;

contactpersoon voor ouderen bij het SOB;

vrijwilliger in de Michael parochie, verzorg mede gezinsvieringen en LGV;

zit in de projectgroep Samen sterk tegen eenzaamheid in Venlo, in de werkgroep Aanpak wijkniveau.