VVD Venlo stelt vragen n.a.v. criminaliteitscijfers RTL

De afgelopen week publiceerde RTL Nieuws de criminaliteitscijfers per gemeente in Nederland. Venlo kwam daarbij verrassend negatief naar voren met een relatief hoog aantal misdaden per 1000 inwoners. Voor raadslid Martin Camp reden om vragen te stellen aan het college.

Vandaag heeft RTL de criminaliteitscijfers van de Nederlands gemeenten gepubliceerd. Daaruit bleek dat Venlo een hoge score van 62 misdaden per 1000 inwoners had, terwijl het gemiddelde in Nederland 48 misdaden per 1000 inwoners is. Uit het bericht bleek dat de cijfers van fietsendiefstal en mishandeling flink negatief afwijken van het gemiddelde. De VVD geeft veel prioriteit aan veiligheid en aanpak van misdaad. Zo gaf de VVD bij de begrotingsbehandeling eerder deze maand aan een verdere beperking van het aantal handhavers onverstandig te vinden en is een voorstel om dit terug te draaien door de Raad ondersteund. Wij gaan er van uit dat de gemiddelde Venlose burger niet agressiever is dan de gemiddelde Nederlander en ook niet slordiger met zijn fiets omgaat. De VVD is dan ook van mening dat de aanpak van de misdaadbestrijding
kennelijk effectiever moet worden ingezet. Vandaar de volgende concrete vragen:


1. Is het College op de hoogte van de recente publicatie van RTL en ziet u dit als een mogelijkheid om het criminaliteitsbeeld nader te analyseren om bestrijding effectiever te maken?
2. Herkent u de hoge score op fietsendiefstallen en heeft u een beeld waardoor dit wordt veroorzaakt?
3. Heeft u een beeld hoe dit met specifieke voorzieningen (fietsenstallingen) verbeterd kan worden?
4. Is u bekend of de politie actief inzet om de dieven op te sporen?
5. Herkend u het beeld van de hoge score op mishandelingen?
6. Is u bekend waardoor deze hoge score wordt veroorzaakt?
7. Stelt u specifiek beleid voor om deze hoge score omlaag te brengen?
8. Welke beleidswijzigingen bereidt u voor om de misdaadscore in Venlo omlaag te brengen?