Motie VVD en PvdA: meer geld voor investeringen Venlose spoorverbinding

In de motie van de regeringspartijen VVD en PvdA wordt Venlo een onmisbaar knooppunt in het goederenvervoer genoemd 'als poort naar de rest van Europa'.

Minister

VVD-minister Melanie Schultz-van Haegen ziet de motie als ondersteuning van haar beleid. Zo wijst zij op de 30 miljoen die het Rijk bijdraagt aan de railterminalGreenport Venlo. Die moet eind 2018 klaar zijn. De minister wil in het voorjaar bekijken of het nodig is om nog iets extra's te doen en hoe dat dan betaald moet worden.

Economische schade

Zo ligt er een plan op tafel van de zogeheten Stuurgroep Derde Spoor om nog eens 20 miljoen te investeren rond het spoor in Venlo. Dat moet de economische schade helpen opvangen van de werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. Die duren 7 jaar. In de stuurgroep zitten onder meer vervoersorganisaties en verladers van chemische producten.

Tijdelijke oplossing

In een recente vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur noemde minister Schultz-van Haegen dat veel geld voor een tijdelijke oplossing.Maar ook zei ze nut en noodzaak van het pakket maar ook van iedere voorgestelde maatregel afzonderlijk te willen beoordelen 'of het iets is waar we mee aan de slag kunnen'.

Bron tekst en afbeelding: 1Limburg