Raadslid John Heuvelings daagt wethouder Lamers uit

Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad de evaluatie van de Venlose aanpak participatiewet besproken. De VVD-fractie wil graag een steviger aanpak en vooral: méér mensen uit de uitkering!

Werk is belangrijk
Werk zorgt er niet alleen voor dat je een inkomen hebt om in je eigen levensonderhoud (en dat van het gezin) te voorzien. Werk is veel meer, je kunt  eigenwaarde of erkenning aan werk ontlenen. Bovendien zorgt werk voor zingeving en het gevoel een bijdrage te leveren aan de maatschappij….. Venlo heeft 3.200 mensen met een bijstandsuitkering. 'Het is nu of nooit' zegt Heuvelings. De VVD komt samen met de coalitiepartners nog vóór de zomer met het initiatiefvoorstel Arbeidsmarkt. Daarin wordt o.a. geregeld dat goed in  beeld moet worden gebracht wat de competenties, opleidingen & ambities van de individuele uitkeringsgerechtigden zijn. Als behoefte is aan (bij)scholing zullen we daar voor zorgen! Is eigen vervoer een probleem? Dan lossen we dat op! Werkgevers worden benaderd voor passend werk, de positieve motivatie levert de bijstandsgerechtigde zelf. 'We willen in Venlo niemand aan de kant laten staan. Iedereen doet naar vermogen, mee” volgens Heuvelings.

Weddenschap
Tijdens de raadsvergadering daagde Heuvelings wethouder Lamers (participatie) uit om bij het invullen van de honderden nieuwe vacatures bij VDL NedCar, onorthodoxe maatregelen te nemen om tenminste 60 bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. “Dat is slechts 2% van het bijstandsbestand.” Wethouder Lamers nam de handschoen sportief op en gaat ermee aan de slag. 'Als het lukt', zei Heuvelings, 'stel ik een goede fles wijn ter beschikking, die we dan samen opdrinken.' Waar wethouder Lamers gevat antwoordde, 'dan stel ik een tweede fles ter beschikking'. Wordt vervolgd!