De aanhouder wint: woordmelding van raadslid Rob Pijpers over sport

Heel veel inwoners in Venlo zijn fanatieke sporters. Sport zorgt voor ontspanning, plezier, vitaliteit en saamhorigheid. De VVD heeft sport hoog in het vaandel staan. Deze week stond de raadsconsultatie rondom tarievenbeleid op de raadsagenda. De raad werd gevraagd antwoorden te geven op een aantal vragen die door het college werden voorgelegd. Onderbouwing bij die vragen werd echter nauwelijks verschaft. Vandaar een pittige woordmelding van raadslid Rob Pijpers over dit onderwerp.

"Voorzitter,

2 weken geleden ben ik niet vrolijk uit de beeldvormende sessie gekomen inzake transparant en laagdrempelig tarievenbeleid sport gekomen.
De 5 vragen die ons worden voorgelegd zijn kort door de bocht en zonder inzicht in welke verenigingen, partijen, locaties, huidige tarieven, dekkingspercentages nauwelijks serieus te beantwoorden.
 
Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties voor bepaalde verenigingen en groepen? Hoe worden eventuele grote verschillen weggepoetst (bv met een overgangsregeling)?
Voor de VVD geldt: Zonder inzicht, geen uitzicht.
 
Belangrijkste wat we missen is visie. Waar gaan we naar toe? Wat is de stip op de horizon? Hoe gaat de gemeente sport toegankelijk maken en verenigingen en clubs optimaal faciliteren in het kunnen doen waar ze goed in zijn:
Namelijk het met heel veel vrijwilligers, duizenden mensen, dagelijks in staat stellen hun favoriete sport te beoefenen en bij te dragen aan een gezonde, vitale samenleving.
 
De enige concrete vraag waar echt een antwoord op gegeven kan worden heeft betrekking op overcapaciteit van sportparken in de toekomst. Gaat de gemeente dan nu eindelijk werk maken van sportkernen, waarbij fusies en het (evt.) vormen van omni-verenigingen niet kan worden uitgesloten?
Maar hier is ook een duidelijk link met hetgeen zojuist genoemd: die ontbrekende visie.

Tarieven zijn hierbij slechts een middel, geen doel.

Het doel van een raadsconsultatie is het uitspreken van wensen en bedenkingen. Wel onze bedenkingen zijn helder, er worden ons technische vragen voorgelegd, die slechts te beantwoorden zijn als ze kunnen worden getoetst aan een visie en informatie. Deze ontbreekt helaas en zonder visie ook geen beleid.
 
Voor wat de wensen betreft is mijn betoog ook helder geweest, kom nu eens met een strakke visie over de rol van de gemeente in de toekomst wat betreft de sportverenigingen. Steek het licht ook eens op bij andere gemeenten. Verrassend wat je daar vaak ziet. Eindhoven, Utrecht, Enschede. Voorbeelden te over.
 
Afsluitend voorzitter het volgende:
We hebben al een regiovisie, oudere sportvisie, tussenevaluatie en structuurvisie voorbij zien komen. Daarnaast krijgen verenigingen ook nog eens enquĂȘtes. En de sociale raad mag er ook nog iets van vinden. Lijkt me dat er toch voldoende informatie zou moeten zijn om hier iets van te maken.

Tot nu toe is er de afgelopen jaren veel te weinig geleverd en veel geduld kunnen we niet meer opbrengen. Een oproep aan het college: doe wat je moet doen, neem sport heel erg serieus en bestuur!"