Verklaring fractievoorzitter omtrent opstappen wethouder

Geachte lezer,

Gisteravond in de extra besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad hebben zowel onze wethouder Wim van den Beucken (VVD) als wethouder Vera Tax  (PvdA) verantwoordelijkheid genomen voor de ontstane situatie in het sociale domein. 

Het nemen van politieke verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving waarin de druk vele malen groter is geworden op politieke ambtsdragers vraagt moed en opoffering. Het is ook ontzettend dubbel, je wilt graag de problemen oplossen en aanpakken en er niet voor weglopen. Wim was gisteravond tot op het bot gemotiveerd en had zich intensief voorbereid om met een goed verhaal de raad te overtuigen. Toch zal het bij vertrouwen ook om een politieke afweging gaan en maakt dat de raad niet alleen maar op zoek gaat naar de verantwoordelijkheid van een bestuurder maar ook of het werk wat hij doet door de meerderheid van de raad wordt geaccepteerd. Dat is een rommelig proces, de problemen in het beleid kunnen immers ook terug te vinden zijn in uitspraken van de raad zelf. Voor Wim werd duidelijk dat hij niet langer kon werken aan een oplossing, het aanpakken van de oorzaken van de problemen en het verdienen van het vertrouwen van de burgers. De stap die hij gisteravond moest nemen was moeilijk maar ook noodzakelijk en daarvoor verdient hij onze achting en respect. Voor ons een verlies omdat we een kundig bestuurder verliezen die alle ins-en-outs van de organisatie goed kende en veel waardering vanuit de organisatie genoot. Wim brak een lans voor de organisatie waaraan hij zo lang verbonden was. De oplossing die hij heeft aangedragen en waarmee hij bezig was zullen zeker deel uitmaken van de vervolgstappen waarvoor de coalitie zich nu gesteld ziet.

Nadat de PvdA om voor haar moverende redenen besloten heeft om met het vertrek van haar boegbeeld ook de coalitie te verlaten is er een nieuwe situatie ontstaan. Een kleinere coalitie met de kleinst mogelijke meerderheid. Dat vergt allereerst goed overleg met de resterende coalitiepartners VVD, CDA en Venlokaal over de uitdagingen die nu met 3 in plaats van 4 partijen moet worden geklaard. Daarbij zullen nadrukkelijk ook de oppositiepartijen moeten worden uitgenodigd om hun zienswijze te leveren op ‘hoe nu verder’. Er is maar weinig tijd en er moet veel worden gedaan. Werken aan oplossingen was al vergevorderd maar er moet nu snel worden doorgepakt. Dat vergt enorm veel van de samenwerking in de coalitie maar feitelijk ook met de gehele raad. En toch ook: festina lente cauta fac omnia mente, haast je langzaam en doe alles met verstand. Gisteravond was emotioneel en beladen, vandaag scheiden we hoofd en hart en gaan we gedegen aan de slag, werkend aan een oplossing het vertrouwen van de burgers van de gemeente Venlo waardig. De VVD-fractie zal de stappen die daarvoor nodig zijn zeker zetten.

Namens de VVD-fractie,

Bart Kuntzelaers

Fractievoorzitter