Invulling tweede wethouderspost VVD Venlo

Afgelopen week schreef de gemeenteraadsfractie in een bericht aan de leden dat men op zeer korte termijn een nieuwe VVD-wethouder zou voordragen. Daarop werden de benodigde procedures gestart. In een bericht aan de leden heeft fractievoorzitter Bart Kuntzelaers inmiddels laten weten dat de fractie geen nieuwe wethouder zal voordragen.

Het volledige bericht:

Geachte leden,

De VVD fractie heeft vanochtend vergaderd over de vacature 2e VVD wethouder. De ambitie van de VVD-fractie om de bestuurskracht van het college te versterken in het licht bezien vanuit de vele uitdagingen tot en met maart blijft onverkort overeind! Maar de fractie heeft ook vastgesteld dat het (politieke) draagvlak voor een tweede VVD wethouder niet onverdeeld is. Voor de fractie is dat aanleiding om, alles wegend, deze vacature niet in te vullen. Dit besluit is tot stand gekomen na een zeer zorgvuldig doorlopen proces.

In vertrouwen u allen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Bart Kuntzelaers
Fractievoorzitter