VVD presenteert verkiezingsprogramma 2018: "De Kracht van Venlo"

Onder de titel ‘De Kracht van Venlo’ heeft de VVD Venlo vandaag haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Auteur Mark Verheijen heeft het programma aangeboden aan lijsttrekker René Dings en afdelingsvoorzitter Peter van Eijk.

“Een nuchter, modern en liberaal plan voor de verdere ontwikkeling van Venlo”, zo noemt oud-wethouder Verheijen het nu voorliggend plan. “Ik heb samen met de partijleden en maatschappelijk organisaties gekeken hoe we Venlo verder kunnen versterken en hoe we de kracht van de inwoners, verenigingen en stadsdelen daarbij kunnen inzetten. Ik hou van Venlo zo als het nu is, maar een stad is nooit af. De stad moet blijven inzetten op groei. Venlo staat er goed voor maar kan zich komende jaren geen stilstand veroorloven.”
In het programma is naast thema’s als economie, financiële degelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid ook ruim aandacht voor speerpunten als wonen, onderwijs en openbare ruimte.
Lijsttrekker René Dings: “De economische motor van Venlo draait volop en het is tijd dat de inwoners daar meer van gaan merken en van gaan zien.” De VVD heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het economisch herstel van Venlo en de groei van het aantal opleidingen. De VVD wil nu verder bouwen aan Venlo. Het thema wonen is daarbij van groot belang. Dings “Wanneer Venlo wil groeien zullen we naast voldoende banen en excellent onderwijs ook meer gevarieerde woningen en woonomgevingen moeten realiseren. Zo kunnen we mensen aan de stad binden en nieuwe mensen verleiden zich in Venlo te vestigen.”
Naast groei en economische ontwikkeling is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun buurt of wijk. “De openbare ruimte moet op orde zijn, met voldoende groen zijn in de wijk en het moet er veilig zijn. Daar is de afgelopen jaren te weinig aandacht voor geweest. Daar gaan we de komende jaren meer in investeren,” aldus de kersverse VVD-leider.
Uiteindelijk kan de gemeente haar taken alleen uitvoeren en projecten realiseren met goede ambtenaren. De VVD wil blijkens het verkiezingsprogramma daarom blijven inzetten op goede en toegewijde ambtenaren en stoppen met de jarenlange bezuinigingen op het ambtelijk apparaat en reorganisaties die niets hebben opgeleverd.
VVD-afdelingsvoorzitter Peter van Eijk is blij met het voorliggende programma: “De leden hebben vorige week dit herkenbaar en toekomstgericht programma vastgesteld. Met dit programma en een ijzersterke kandidatenlijst vol energie kunnen we op weg richting de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart”.