Reactie VVD op ontwikkelingen Kazerneterrein

© Gemeente Venlo

De VVD-Venlo heeft kennis genomen van de recente ontwikkeling rondom het Kazerneterrein. Fractievoorzitter René Dings: “Wij betreuren dat het wederom niet is gelukt om te komen tot een realistisch, uitvoerbaar plan voor dit strategisch gelegen gebied in Venlo. Voor de VVD is het van belang om dit moment te benutten om opnieuw samen met de bevolking met een open blik te kijken naar de toekomst van dit terrein. De VVD wil daarbij nadrukkelijk ook de mogelijkheid inbrengen om het gebied geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor woningbouw. Hier ligt een unieke mogelijkheid om dichtbij het centrum van zowel Venlo als Blerick een op de lokale en regionale vraag afgestemd woningbouwplan te ontwikkelen, gebruik makend van de bestaande unieke kenmerken en gebouwen. Dit past bij de ambitie om Venlo ‘compacter’ te maken en diverse en aantrekkelijke woonmilieus te ontwikkelen.” De VVD zal het college verzoeken deze optie en de mogelijke gevolgen nadrukkelijk te onderzoeken.