VVD Venlo wil aanscherping Bibob als wapen tegen dreiging in Q4

De VVD wil dat de wet Bibob wordt aangescherpt als wapen in de strijd tegen dreiging, en wel door alle bedrijven in Q4 aan een toets te onderwerpen. Dit maakt Q4 onaantrekkelijk voor het ontplooien van criminele activiteiten, wat de veiligheid ten goede komt. Dit is voor omwonenden en (bonafide) bedrijven en hun bezoekers een bittere noodzaak.

Verder hebben we het college gevraagd waarom zoveel meldingen van bewoners de afgelopen periode niet werden opgevolgd, en één blijkbaar anonieme tip wel? En waarom was de informatievoorziening zo traag en summier? De aanwezigheid van zwaar bewapende agenten heeft nogal wat impact op omwonenden.

 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) maakt het mogelijk dat de gemeente Venlo bedrijven onderzoekt of er gevaar bestaat dat geld wordt witgewassen of andere criminele activiteiten ontplooid worden. Op dit moment wordt dit alleen gedaan voordat er horeca vergunningen worden verstrekt. De wet is een belangrijk wapen in de strijd tegen ondermijning.

 

De wet Bibob kan door de gemeente ook gebruikt worden om een bepaald gebied aan te wijzen waar risico op criminele activiteiten veel hoger is dan elders. Hier kunnen dan ook andere typen bedrijven getoetst worden, bijvoorbeeld detailhandel. De VVD dringt er bij het college op aan om in Q4 alle bedrijven aan deze toets te onderwerpen.

 

Als VVD zien we dat er ook in andere stadsdelen problemen met criminaliteit en ondermijning zijn. We onderkennen uiteraard het gevaar dat criminele activiteiten zich naar andere stadsdelen zullen verspreiden. Echter, gezien de spannende situatie van de afgelopen jaarwisseling en het feit dat Q4 al jaren in een relatief klein gebied grote problemen kent, vinden wij de toepassing van de strengere Bibob toets hier zeer urgent. We zien deze maatregel op termijn ook graag in de rest van de gemeente toegepast worden.