Kandidaat Waterschap en VVD fractie slaan handen ineen: afkoppelen hemelwater en grondwaterproblemen

Op 7 februari 2019 heeft het College de Raad geïnformeerd over de stimuleringsregeling afkoppeling regenwater. De VVD zou graag een betere verantwoording willen zien voor deze regeling!

Op 7 februari 2019 is RIB 2019-15 Vaststelling subsidiebedrag 2019 Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater aan de raad verstuurd. Deze stimuleringsregeling is een van de maatregelen onder watertaken uit de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van het GRP. Met afkoppelen anticiperen we op een schonere, water robuuste en meer klimaatbestendige leefomgeving. Het financieel aspect wordt met een begroot totaalbedrag afgedaan. Ook de terugkoppeling van het eerste uitvoeringsjaar van de Stimuleringsregeling (RIB 2018-28) was slechts in termen van totaal aantal aanvragen, goedgekeurde aanvragen, aantal ontkoppelde vierkante meters en het toegekende subsidiebedrag.

Wij zijn niet tegen dit soort stimuleringsmaatregelen, zeker niet als deze moeten bijdragen aan het, zoals in dit geval, bereiken van klimaatdoelen. De afkoppeling van hemelwater is zeer effectief in de klimaatadaptatie: je hoeft schoon regenwater niet naar de zuivering in Blerick te pompen. En je hoeft de rioleringscapaciteit niet te verhogen, een hele dure investering die je uitspaart. De intensiteit van hoosbuien neemt toe, daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. Vervolgens bemoeilijkt datzelfde schoon regenwater de terugwinning van nieuwe grondstoffen uit het stedelijk afvalwater. Maar we vragen ons af of je een dergelijke maatregel wel generiek moet toepassen. Daarom hebben we aanvullende vragen gesteld. Check ze in de bijlage!