Malik maakt meters in Venlo

Fractievoorzitter Marianne Steenmetz heeft op 1 mei Malik Azmani ontvangen. Malik is Tweede Kamerlid en lijsttrekker Europese verkiezingen voor de VVD. Malik wilde zich laten informeren over actuele zaken die in Venlo spelen en waar hij in zijn toekomstige rol in het Europees Parlement mee te maken zal krijgen.

© Constance Jentjens

Op 1 mei kreeg Malik in één oogopslag de kansen én de uitdagingen van Venlo te zien. In een gesprek met onder andere Peter Thissen als vertegenwoordiger van Ondernemend Venlo, gedeputeerde van den Akker en wethouder Boom werd duidelijk dat de ligging aan de grens op een Duitse feestdag leidt tot parkeeroverlast van vrachtwagens. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, zo is inmiddels duidelijk dat Venlo het hoogst scoort als het gaat om berovingen van vrachtwagens. Vanuit Ondernemend Venlo is het voorstel gedaan om - in afstemming met politie, het liefst ook over de grens - door middel van drones bewaking van geparkeerde vrachtwagens te realiseren. Wethouder Boom heeft toegezegd hierover mee te willen denken.


Samenwerking op internationaal en liefst Europees niveau is van groot belang. We zij blij dat we Malik konden laten zien hoe belangrijk zijn inbreng op dit punt straks zal worden.