Mogen bijstandsgerechtigden in Venlo ondernemen?

Marianne Steenmetz heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over bijverdienen in de bijstand.

In de berichtgeving in Trouw van 16 augustus j.l. heeft de VVD Venlo gelezen dat ‘minstens 56 gemeenten bijstandsgerechtigden de kans geven een kleine onderneming op te zetten’.  Volgens het artikel en de daarin geciteerde organisaties RadarAdvies en Divosa heeft dit een aantal gunstige effecten, onder andere:

- Het maakt de stap naar (volledig) betaald werk kleiner.

- Begeleiding naar (deeltijd) ondernemen is goedkoper dan andere re-integratie trajecten.

- Inkomsten uit de onderneming worden verrekend met de bijstandsuitkering, waardoor het uit te betalen bedrag door de gemeente lager wordt.

In hoeverre biedt de gemeente Venlo deze kansen aan haar inwoners? Check de vragen hieronder!