VVD is geschokt maar niet verrast over de puinhoop die ‘schuldhulpverlening en armoedebeleid’ heet.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening in Venlo is een zooitje, aldus het rapport van de Rekenkamer.

© Pixabay

Een goedbedoelde verzameling regelingen en activiteiten die niet aantoonbaar leiden tot verbetering van de situatie van inwoners. Een college dat de snoeiharde aanbevelingen ziet als tips en verder meent dat ze op de goede weg zijn. 

Wat een afgang voor een college dat het allemaal wel even anders zou doen, een wethouder van socialistische huize die op wil komen voor de minder bedeelden. En die nu moet toegeven dat je mensen niet helpt met symptoombestrijding (wat schuldhulpverlening en armoedebeleid is) zonder dat je onderzoekt waarmee mensen echt duurzaam geholpen worden naar een inkomen waarmee men zichzelf kan onderhouden. Die zich laat meeslepen in werkprocessen en logica van ambtenaren, zonder kritisch te kijken of dit past bij zijn rol als bestuurder. 

De VVD ziet een patroon als het gaat over het sociaal domein en dat maakt ons ongerust.

In het Rekenkamerrapport Evaluatie 3D van ruim een jaar geleden lazen we ook al dat de “doelstellingen voor het beleid zeer impliciet zijn en daarom eigenlijk niet te meten”. Daardoor kan de gemeenteraad haar taken van kaderstellen en controleren niet goed uitvoeren. In grote lijnen dezelfde conclusie als ook hier wordt gegeven.

Het inspectierapport lokaal veld na Veilig Thuis liet hetzelfde zien: medewerkers die hard werken maar een gemeente die als regisseur in gebreke blijft en een college dat de conclusies overneemt als tips. Maar vervolgens aangeeft dat er ook best wel veel goed gaat. En dat er – hoera – weer een nieuw beleidsplan aankomt.

Aanbestedingen sociale basis en vrouwenopvang die rampzalig verlopen. Het college gaat echter onverstoorbaar verder met de volgende aanbesteding zonder hier eerst met de raad over in gesprek te willen gaan.

Ook in de reactie op dit rapport lezen we dit terug: we zijn op de goede weg, bedankt voor de tips en o ja, we zijn trots dat dit binnen de budgettaire kaders blijft. 

Het college lijkt doof en blind voor deze signalen. Het gaat hardnekkig door met ‘niks aan de hand’ boodschappen en het over ons uitstorten van ambtelijke procesinformatie. De gemeenteraad is nu aan zet: de VVD wil het college dwingen tot duidelijke kaders en doelstellingen waar op gecontroleerd kan worden. Pas dan komt het echte politieke debat weer terug in de raad, dat we al bijna twee jaar niet meer gezien hebben. 

De VVD wil dat de raad veel meer betrokken wordt bij de politieke keuzes, waarbij veel sterker gekeken wordt naar hoe schuldhulpverlening en armoedebeleid invloed heeft op betaald werk: dat biedt de meeste kansen op een goed inkomen.