Verkeersveiligheid in Venlo in gedrang?

De zomervakantie zit er weer op, de scholen zijn weer begonnen. Kortom het is weer drukker op de Venlose wegen en langzamerhand worden de dagen weer korter en het weer wisselvalliger. Een “gevaarlijke” cocktail die de verkeersveiligheid onder druk zet.

De VVD-Venlo is van mening dat een wegbeheerder alles in het werk moet stellen de verkeersveiligheid met maximale inspanningen te garanderen. De gemeente Venlo heeft de afgelopen 10 jaar dan ook flink geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur voor voetgangers, fietsers en bestuurders van gemotoriseerd verkeer. Iets dat tot een jaar of twee geleden dan ook leidde tot structurele afname van het aantal ongevallen.

Helaas is deze trend doorbroken en loopt het aantal ongevallen (met voetgangs, fietsers en gemotoriseerd verkeer) in Venlo naar ons beeld toch weer op. Treffend is de afgelopen zomerperiode, waar in de maanden juli en augustus tussen de 15-20 ongevallen (veelal met letsel) te registreren viel, met als absolute dieptepunt de dodelijke ongevallen in de maanden juni-juli. Dit is voor onze raadsleden Maurice en René aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.


Check de bijlage voor de vragen.