• Lid worden van de VVD?

  03 oktober − Lid worden van de VVD? Lees verder

 • De aanhouder wint: woordmelding van raadslid Rob Pijpers over sport

  21 april − Heel veel inwoners in Venlo zijn fanatieke sporters. Sport zorgt voor ontspanning, plezier, vitaliteit en saamhorigheid. De VVD heeft sport hoog in het vaandel staan. Deze week stond de raadsconsultatie rondom tarievenbeleid op de raadsagenda. De raad werd gevraagd antwoorden te geven op een aantal vragen die door het college werden voorgelegd. Onderbouwing bij die vragen werd echter nauwelijks verschaft. Vandaar een pittige woordmelding van raadslid Rob Pijpers over dit onderwerp. Lees verder

 • Minister Kamp lanceert in Venlo de Grenzapp

  07 maart − Afgelopen maandag lanceerde minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) in het stadhuis van Venlo de app ‘GrenzJobs’. Deze app moet het werken over de grens in Duitsland of Nederland gemakkelijker maken en daarmee kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Lees verder

 • Minister Henk Kamp bezoekt Venlo

  16 februari − Maandag 6 maart a.s. zal minister Henk Kamp een bezoek brengen aan Venlo, in het kader van grensoverschrijdende arbeid. Lees verder

 • Raadslid John Heuvelings daagt wethouder Lamers uit

  07 februari − Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad de evaluatie van de Venlose aanpak participatiewet besproken. De VVD-fractie wil graag een steviger aanpak en vooral: méér mensen uit de uitkering! Lees verder

 • VVD als één blok achter veiligheidsmaatregelen vastelaovend

  24 januari − De VVD Venlo is van mening dat de extra veiligheidsmaatregelen die worden genomen voor de aankomende vastelaovend terecht zijn. Eerder vandaag maakte de gemeente bekend betonblokken te plaatsen op strategische plekken in de binnenstad als voorzorgsmaatregel. Lees verder

 • Bart Kuntzelaers nieuwe fractievoorzitter

  17 januari − Tegelenaar Bart Kuntzelaers is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Venlo. Nadat raadslid Jozanne v.d. Velden te kennen gaf haar functie niet langer te kunnen combineren met haar privéleven en werk, heeft de fractie besloten om Bart te benoemen als haar opvolger. Maurice Houba is de nieuwe vice-fractievoorzitter. Lees verder

 • Integriteitsonderzoek Martin Camp afgerond

  12 januari − Donderdag 15 september 2016 werd het rapport Q4 openbaar gemaakt. Het rapport van Ernst & Young zet de feiten op een rij van enkele vastgoedtransacties, verstrekte omgevingsvergunningen en aanbestedingen en verhuur in de wijk Q4. Het rapport was het gevolg van een interne en externe melding van mogelijke misstanden in relatie tot het project Q4. Lees verder

 • Afscheid fractievoorzitter

  06 januari − Het nieuwe jaar begint met een bericht vanuit onze gemeenteraadsfractie. Jozanne v.d. Velden heeft na lang wikken en wegen besloten om de rol van fractievoorzitter neer te leggen en over te dragen aan een collega-raadslid. De intensiteit van het raadslidmaatschap in combinatie met haar werk en privéleven hebben haar zodanig doen besluiten. Daarnaast wil ze graag de ruimte creëren om zichzelf te blijven ontwikkelen ten behoeve van onze partij, onze gemeente en haar inwoners. Het bestuur van de VVD Venlo heeft veel respect voor deze beslissing en is blij dat Jozanne gewoon onderdeel blijft van de grootste fractie van onze gemeente en zich onverminderd blijft inzetten voor de belangen van alle burgers. De volledige brief van Jozanne vindt u in dit artikel. Lees verder

 • Motie VVD en PvdA: meer geld voor investeringen Venlose spoorverbinding

  07 december − De Tweede Kamer vindt unaniem dat de regering moet onderzoeken of en welke investeringen in het spoor nodig zijn om Venlo verder uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt. In de motie van de regeringspartijen VVD en PvdA wordt Venlo een onmisbaar knooppunt in het goederenvervoer genoemd 'als poort naar de rest van Europa'. Lees verder

 • Werkbezoek aan Seacon Logistics en Brand Loyalty

  24 november − Maandagavond brachten de VVD-fractie en een afvaardiging van het bestuur een bezoek aan Seacon Logistics/Brand Loyalty. Lees verder

 • Succesvolle behandeling gemeentelijke begroting

  15 november − Op 2 en 4 november 2016 heeft weer de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke begroting plaatsgevonden.De VVD-fractie kijkt hier positief op terug. De input is mede tot stand gekomen middels de input vanuit de klankbordgroepen en de ‘benen-op-tafel-sessie’ van april van dit jaar. De signalen van onze achterban blijven voor onze fractie van belang. Op die manier trachten we een liberaal en gedragen geluid te laten horen. Lees verder

 • VVD Venlo stelt vragen n.a.v. criminaliteitscijfers RTL

  13 november − De afgelopen week publiceerde RTL Nieuws de criminaliteitscijfers per gemeente in Nederland. Venlo kwam daarbij verrassend negatief naar voren met een relatief hoog aantal misdaden per 1000 inwoners. Voor raadslid Martin Camp reden om vragen te stellen aan het college. Lees verder

 • Vierpaardjes: initiatief VVD maant college tot actie

  12 november − De VVD is verheugd dat staatssecretaris Dijksma € 20 miljoen wil bijdragen aan de ondertunneling van spoorwegovergang Vierpaardjes. Nu de ondertunneling zo dichtbij is, is dit een kans die de gemeente niet mag laten ontglippen. Als we het allemaal echt belangrijk vinden en we staan voor een duurzame oplossing, dan is dit het moment om als Venlo door te pakken! De VVD vindt nu, gesteund door PvdA, CDA en SP, dat het College nu alle aarzelingen over boord moet zetten en zeer assertief moet handelen. Lees verder

 • Who's next? - Een column van wethouder Stephan Satijn

  10 november − De afgelopen week was bepaald geen saaie in politiek Venlo: in de raadszaal werd de gemeentelijke begroting goed onder de loep genomen en afgelopen dinsdag werd een interessante verhuizing aangekondigd. Voor de VVD zijn onderwijs en economie twee belangrijke speerpunten, die in beide gevallen voor positief nieuws zorgden. Reden voor wethouder Stephan Satijn om een column te schrijven. Lees verder

 • Gedeputeerde Twan Beurskens ontvangt Duitse onderscheiding

  18 oktober − Gedeputeerde Twan Beurskens ontvangt Duitse onderscheiding Lees verder

 • Spoorverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf: de VVD stelt vragen!

  05 oktober − Onlangs verschenen er verschillende berichten over de spoorverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf. Reden voor raadslid Maurice Houba om vragen te stellen aan het college van Venlo. Lees verder

 • Jeroen Hendrikx benoemd tot Algemeen Secretaris JOVD

  03 oktober − Tijdens het halfjaarlijkse congres van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is Venlonaar en lid van het lokale netwerk VVD Venlo Jeroen Hendrikx benoemd tot Algemeen Secretaris. Samen met de andere, benoemde bestuursleden zal hij een jaar lang hoofdbestuurslid zijn van de vereniging. Lees verder

 • Onderzoeksrapport Q4

  17 september − Donderdag 15 september 2016 is het rapport Q4 openbaar gemaakt. Het rapport van Ernst & Young zet de feiten op een rij van enkele vastgoedtransacties, verstrekte omgevingsvergunningen en aanbestedingen en verhuur in de wijk Q4. Lees verder

 • "Boosheid teken van onmacht"

  02 september − Onlangs sprak de VVD Venlo uit tegen het huisvesten van 200 statushouders in de Stadhoudersstraat in Blerick te zijn. Gedeputeerde Prevoo (SP) koos voor de confrontatie en dreigde met sancties. Reden voor onze fractievoorzitter Jozanne van der Velden om het onderstaande artikel in Dagblad de Limburger (01-08-2016) te plaatsen. De boodschap: doe recht aan de zorgen van de bevolking, werk samen met de gemeenteraad en zorg voor een goede integratie. Lees verder