• Lid worden van de VVD?

  Lid worden van de VVD? Lees verder

 • Kieslijst vastgesteld

  24 november − Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Venlo, is de definitieve kieslijst vastgesteld voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Lees verder

 • VVD presenteert verkiezingsprogramma 2018: "De Kracht van Venlo"

  03 november − Onder de titel ‘De Kracht van Venlo’ heeft de VVD Venlo vandaag haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Auteur Mark Verheijen heeft het programma aangeboden aan lijsttrekker René Dings en afdelingsvoorzitter Peter van Eijk. Lees verder

 • René Dings gekozen tot lijsttrekker VVD Venlo

  24 oktober − De leden van VVD Venlo hebben dinsdagavond 24 oktober voor René Dings als lijsttrekker gekozen. Tijdens de drukbezochte ledenvergadering kreeg de 50-jarige Venlonaar ruim meer stemmen dan zijn uitdager, de huidige fractievoorzitter Bart Kuntzelaers. Dat betekent dat VVD Venlo met René Dings als het nieuwe gezicht van de partij de gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Lees verder

 • René Dings voorgedragen als lijsttrekker VVD Venlo

  © Lé Giesen

  29 september − Het bestuur van de VVD Venlo heeft Venlonaar René Dings voorgedragen als lijsttrekker namens de VVD Venlo, voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Lees verder

 • VVD stelt vragen over onrust Op de Heide

  25 juli − De afgelopen weken is de wijk ‘Op de Heide’ in stadsdeel Tegelen een aantal malen negatief in het nieuws geweest. Deze wijk wordt al maanden geteisterd door autobranden, woninginbraken en pogingen daartoe. Buurtbewoners hebben regelmatig aangegeven zich steeds onveiliger te voelen in de wijk. Juist in deze tijd, als veel mensen hun huis tijdelijk achterlaten voor een vakantie, voelen de bewoners hun behoefte om weer in een veilige wijk te kunnen wonen des te sterker! Lees verder

 • "Toon daadkracht, toon lef!"

  © 1Limburg

  29 juni − Gisteravond vergaderde de gemeenteraad over een aantal belangrijke zaken, waaronder de ondertunneling van de Vierpaardjes, de jaarrekening en de kadernota: drie belangrijke punten ter controle van het college en een voorschot op de begroting die aan het einde van dit jaar wordt behandeld. Tijd voor o.a. de fractie van de VVD om terug te kijken op het afgelopen financiële jaar en vooruit te kijken naar de rest van 2017 en stiekem een klein beetje al naar 2018. Lees verder

 • Invulling tweede wethouderspost VVD Venlo

  25 juni − Afgelopen week schreef de gemeenteraadsfractie in een bericht aan de leden dat men op zeer korte termijn een nieuwe VVD-wethouder zou voordragen. Daarop werden de benodigde procedures gestart. In een bericht aan de leden heeft fractievoorzitter Bart Kuntzelaers inmiddels laten weten dat de fractie geen nieuwe wethouder zal voordragen. Lees verder

 • Nieuwe wethouder VVD Venlo

  19 juni − Met het vertrek van wethouder Van den Beucken in de gemeente Venlo is de gemeenteraadsfractie van de VVD op zoek naar een nieuwe wethouder. Lees verder

 • Verklaring fractievoorzitter omtrent opstappen wethouder

  25 mei − Gisteravond in de extra besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad hebben zowel onze wethouder Wim van den Beucken (VVD) als wethouder Vera Tax (PvdA) verantwoordelijkheid genomen voor de ontstane situatie in het sociale domein. Lees verder

 • De aanhouder wint: woordmelding van raadslid Rob Pijpers over sport

  21 april − Heel veel inwoners in Venlo zijn fanatieke sporters. Sport zorgt voor ontspanning, plezier, vitaliteit en saamhorigheid. De VVD heeft sport hoog in het vaandel staan. Deze week stond de raadsconsultatie rondom tarievenbeleid op de raadsagenda. De raad werd gevraagd antwoorden te geven op een aantal vragen die door het college werden voorgelegd. Onderbouwing bij die vragen werd echter nauwelijks verschaft. Vandaar een pittige woordmelding van raadslid Rob Pijpers over dit onderwerp. Lees verder

 • Minister Kamp lanceert in Venlo de Grenzapp

  07 maart − Afgelopen maandag lanceerde minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) in het stadhuis van Venlo de app ‘GrenzJobs’. Deze app moet het werken over de grens in Duitsland of Nederland gemakkelijker maken en daarmee kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Lees verder

 • Minister Henk Kamp bezoekt Venlo

  16 februari − Maandag 6 maart a.s. zal minister Henk Kamp een bezoek brengen aan Venlo, in het kader van grensoverschrijdende arbeid. Lees verder

 • Raadslid John Heuvelings daagt wethouder Lamers uit

  07 februari − Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad de evaluatie van de Venlose aanpak participatiewet besproken. De VVD-fractie wil graag een steviger aanpak en vooral: méér mensen uit de uitkering! Lees verder

 • VVD als één blok achter veiligheidsmaatregelen vastelaovend

  24 januari − De VVD Venlo is van mening dat de extra veiligheidsmaatregelen die worden genomen voor de aankomende vastelaovend terecht zijn. Eerder vandaag maakte de gemeente bekend betonblokken te plaatsen op strategische plekken in de binnenstad als voorzorgsmaatregel. Lees verder

 • Bart Kuntzelaers nieuwe fractievoorzitter

  17 januari − Tegelenaar Bart Kuntzelaers is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Venlo. Nadat raadslid Jozanne v.d. Velden te kennen gaf haar functie niet langer te kunnen combineren met haar privéleven en werk, heeft de fractie besloten om Bart te benoemen als haar opvolger. Maurice Houba is de nieuwe vice-fractievoorzitter. Lees verder

 • Integriteitsonderzoek Martin Camp afgerond

  12 januari − Donderdag 15 september 2016 werd het rapport Q4 openbaar gemaakt. Het rapport van Ernst & Young zet de feiten op een rij van enkele vastgoedtransacties, verstrekte omgevingsvergunningen en aanbestedingen en verhuur in de wijk Q4. Het rapport was het gevolg van een interne en externe melding van mogelijke misstanden in relatie tot het project Q4. Lees verder

 • Afscheid fractievoorzitter

  06 januari − Het nieuwe jaar begint met een bericht vanuit onze gemeenteraadsfractie. Jozanne v.d. Velden heeft na lang wikken en wegen besloten om de rol van fractievoorzitter neer te leggen en over te dragen aan een collega-raadslid. De intensiteit van het raadslidmaatschap in combinatie met haar werk en privéleven hebben haar zodanig doen besluiten. Daarnaast wil ze graag de ruimte creëren om zichzelf te blijven ontwikkelen ten behoeve van onze partij, onze gemeente en haar inwoners. Het bestuur van de VVD Venlo heeft veel respect voor deze beslissing en is blij dat Jozanne gewoon onderdeel blijft van de grootste fractie van onze gemeente en zich onverminderd blijft inzetten voor de belangen van alle burgers. De volledige brief van Jozanne vindt u in dit artikel. Lees verder

 • Motie VVD en PvdA: meer geld voor investeringen Venlose spoorverbinding

  07 december − De Tweede Kamer vindt unaniem dat de regering moet onderzoeken of en welke investeringen in het spoor nodig zijn om Venlo verder uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt. In de motie van de regeringspartijen VVD en PvdA wordt Venlo een onmisbaar knooppunt in het goederenvervoer genoemd 'als poort naar de rest van Europa'. Lees verder

 • Werkbezoek aan Seacon Logistics en Brand Loyalty

  24 november − Maandagavond brachten de VVD-fractie en een afvaardiging van het bestuur een bezoek aan Seacon Logistics/Brand Loyalty. Lees verder