Steun de VVD financieel

Met uw donatie kunt u concreet meewerken aan een liberale gemeente Venlo! Laat uw steun niet ophouden met uw stem, maar help ons ook financieel vooruit om ook in toekomst het liberale geluid in onze gemeente te laten klinken.

Als VVD Venlo benoemen wij de echte kwesties binnen onze gemeente. Wij zijn een afdeling met veel dynamiek die uw problemen op de agenda zet en met oplossingen komt. Onze raadsleden zetten samen met de hele VVD fractie in op een vooruitgang van de gemeente. 

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed bekender te maken onder een groot publiek. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit kan uw bijdrage extra fiscaal aantrekkelijk maken, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

Voor een nog sterkere VVD in Venlo stort u een bedrag op:


RekeningNL56 INGB 0688 5759 19
Ten naam vanVVD Venlo
Onder vermelding van'Donatie'


Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons scretariaat: secretariaat@vvdvenlo.nl